بررسی تاثیر دفتر مدیریت پروژه (PMO)بر پروژه های ساختمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS02_136

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

Abstract:

اخیرا گستردگی ، پیچیدگی و تنوع پروژه های مطرح کشور،سازمان های مربوطه را به سمت پروژه محوری سوق داده است .سازمان های پروژه محور باتوجه به ماهیتی که دارند باحجم عظیمی ازدانش حاصل ازپروژه ها روبروهستند اما بطور معمول ازدانش پروژه های قبلی یا پروژه های مشا به آنگونه که باید استفاده نمی کنند و همواره درخطر ازدست دادن دانش سازمان شان متعاقب انحلال تیم های پروژه هستند.در این مقاله با شناسایی این مشکل و باهدف غلبه برآن پس ازبیان معضلات مدیریت دانش پروژه ها درسازمان های پروژه محورو با تلفیق مفاهیم مدیریت دانش و مدیریت پروژه دفتر مدیریت پروژه به عنوان بهترین راهکار به منظور غلبه براین مشکلات معرفی می کند. برای این منظور باانجام مطالعات کتابخانه ای گسترده پیرامون ادبیات مربوطه و پس ازدسته بندی آنها چارچوب نظری جامعی باهدف تاکید برنقش مهم دفتر مدیریت پروژه درمهارچالش ها ومشکلات اجرای مدیریت دانش ودرس اموخته های پروژه ها درسازمان پروژه محور ارایه شده است .یافته ها حاکی ازآن است که به دلیل ارتباط دفتر مدیریت پروژه با تمامی پروژه های سازمان این نهادسازمانی میتواند ازطریق ایجادشبکه های ارتباطی به عنوان پلی برخطوط مرزی دانش درمیان گروه های پروژه و واحدهای کسب و کار درسازمان پروژه محور عمل نموده و بدین ترتیب برچالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور فایق اید .

Keywords:

Authors

مریم زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت پروژه وساخت (معماری )، موسسه آموزش عالی اپادانا، شیراز، ایران