نقد و بررسی کتاب «طراحی براساس ادراک و رفتار انسانی»؛ از مجموعه آثار معمار دبدبه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WTIAU-1-4_006

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

Abstract:

مسئله ای که امروزه موردتوجه معماران، معماران داخلی و طراحان داخلی قرار گرفته است تاثیر نوع بوطیقای فضا در آفرینش معماری داخلی بناها بر حس انسان بوده است. یکی از مواردی که باعث افسردگی و نبود حس شادابی در انسان می شود؛ نبود نور مناسب در روز، رنگ و از همه مهمتر طراحی غیراصولی، طوری که این موارد نقش مهمی بر ادراک و رفتار انسان داشته است. پژوهش موردمطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی برخوردار بوده است که با تجزیه وتحلیل کتاب حاضر در روند گردآوری و جمع آوری اطلاعات داده ها از روش کتب کتابخانه ای و مستندات مکتوب بهره گرفته شده است. هدف از نقد و بررسی صورت گرفته شده روی کتاب «طراحی براساس ادراک و رفتار انسانی»؛ شناخت انسان با رویارویی های گوناگون و هدایت اهداف در نوع پروسه طراحی در حل مشکلات موردواکاوی قرار گرفته را برخوردار می باشد. اثر حاضر در چهار فصل که فصل اول - چیستی طراحی داخلی؛ فصل دوم - ادراک؛ فصل سوم - رفتار انسانی؛ و فصل چهارم راهنمای طراحی داخلی؛ بوده که با نگرش های گویا درپی تلاش جهت شناخت کامل از رویه طراحی محیط معماری، معماری داخلی و تاثیر آن بر روح وروان انسان مدنظر قرار گرفته شده را برخوردار می باشد.

Authors

محمد دبدبه

کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر/ تحلیل گر و نظریه پرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری/ معماری داخلی و مدرس دانشگاه

مرتضی صدیق

دکتری معماری، استادیار، عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

مجید رضوان پناه

بیت کوینر، محقق بلاکچین و مدرس