تحلیل اقتصادی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات اقتصادی بین المللی با تاکید بر روش داوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 564

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF13_073

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

Abstract:

اصولا هنگام بروز اختلافی حقوقی، اولین راه حلی که برای حل و فصل آن به ذهن طرفین می رسد، مراجعه به دادگستری است ولیاین روش به دلایل متعدد ممکن است همیشه بهترین راه حل موجود نباشد. طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات، بالا بودنمیزان رسمیت و همچنین هزینه انجام آن، از جمله اشکالات این شیوه بوده که منجر میشود طرفین در فضاهایی که سرعتفرآیند حل و فصل اختلافات برایشان اهمیت دارد، به دنبال شیوه دیگری بروند. فضای کسب و کار نیز طبیعتا فضایی است کهممکن است از طولانی شدن فرآیند اختلاف و حل و فصل آن ضرر ببیند؛ بنابراین در این فضا طرفین معمولا تلاش میکنند ازشیوه های جایگزین برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند . شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (Alternative dispute resolution) فرآیندهایی هستند که طرفین میتوانند با استفاده از آنها اختلافاتشان را بدون نیاز به مراجعه بهدادگستری و به صورت دوستانه حل و فصل کنند. به این شیوه ها راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد نیز گفتهمیشود. مهمترین ویژگی این راهکارها، ماهیت غیرقضایی و غیردولتی آنها است. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش،کدخدامنشی و روش های ترکیبی از مهم ترین این شیوه هاست. پژوهش حاضر به بررسی اجمالی این روش ها و بررسی تفصیلیداوری بعنوان یک روش موثر جایگزین خواهد پرداخت.

Keywords:

حقوق بین الملل اقتصادی , شیوه های جایگزین حل اختلاف , داوری , مساعی جمیله , میانجی گری

Authors

بهنام سالم

دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

زهره صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی موسسه آموزش عالی طلوع مهر