بررسی تحلیلی اثرات سیاست گذاری کلان شهری بر آلودگی هوا با تمرکز بر حمل و نقل شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 233

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM10_019

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

Abstract:

در دهه های اخیر بحران محیط زیستی توجه همگان را به خود جلب کرده و دولت ها را به این سمت سوق داده تا برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی پایدار، نیازمند به تحقق مبانی حکمرانی خوب در جامعه باشند. از اینرو به منظور رسیدن به توسعه پایدار، کارکرد ها و ابزار های متعددی را پیشنهاد شده که خروجی آن ها می تواند به بهبود عملکرد دولت در تدوین سیاست های حکمرانی مطلوب کمک کند. در تحقیق حاضر عوامل موثر بر کاهش آلودگی هوا از این منظر مورد توجه قرار گرفته است. حال با توجه به مسائل محیط زیستی، تلاش شده که به بررسی نقش حکمرانی خوب و برنامه ریزی موثر که تحت عنوان برنامه ریزی پویا یاده شده در عرصه محیط زیست به ویژه آلودگی هوا متاثر از بخش حمل و نقل، بپردازیم. در تحقیق حاضر مروری بر ارتباط سیستمی این عوامل اثرگذار نظیر جمعیت، تعداد وسایل نقیله و شاخص های اقتصاد با موضوع آلودگی هوا شده و این ارتباط از منظر پویایی سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

علیرضا رازقی حقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران