نقش نمایش خلاق در سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_0143

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

Abstract:

در دوران کودکی به دلیل این که ارتباط با همسالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش می یابد، سازگاری اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نمایش خلاق بعنوان یک ابزار تربیتی موثر در تعلیم و تربیت معاصر، می تواند ضمن ایفای نقش به دانش آموزان این امکان را بدهد تا به شیوه ای موثر مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی خود را توسعه دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نمایش خلاق در سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی بوده است که به روش مروری کتابخانه ای و مطالعه ی پژوهش های موجود در این زمینه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهارت های بیان داوطلبانه نظیر نمایش خلاق شامل قابلیت کنترل بدن است که برای استراتژی های تنظیم هیجانی خاص، حیاتی است و همچنین به سازگاری اجتماعی کمک می کند. بدین ترتیب، فراهم کردن بستری برای نمایش خلاق و همچنین استفاده از روشهای مناسب در پرورش، میتواند نقش بسیار با اهمیتی در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی حال و آینده دانش آموزان داشته باشد.

Keywords:

نمایش خلاق , سازگاری اجتماعی , دانش آموزان دوره ابتدایی.

Authors

حنانه سلیمی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان