ارزیابی پایداری مدیریت جنگل های محلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 320

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE02_018

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

جنگل ها یکی از ثروتهای حائز اهمیت برای نسل های کنونی و آینده است که نیازمند مدیریتی سازگار برای حفاظت آن می باشد. درگیر نمودن مردم محلی ، مهمترین ابزار حفظ و نگهداری مناطق تحت حفاظت است . هدف از پژوهش زیر ارزیابی پایداری مدیریت جنگل های محلی است . پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری مبتنی بر جمع آوری اطلاعات و دادههای کتابخانه ای ، اینترنتی و اسناد سازمانی است . نتایج نشان داد ارزیابی چندمعیارهMCA نسبت به روشهای دیگر برتری داشت به این دلیل که از رویکردهای ترکیبی در ساختار آن استفاده شدهاست و شامل تکنیک های مختلفی مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی ، ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی با فازی ، فرایند تحلیل شبکه ، رتبه دهی و امتیازدهی است ، و اما معیارهایی که برای ارزیابی پایداری مشارکت مردم محلی درنظر گرفته شد شامل متغیرهای تحصیلات، سن ، درآمد، موجودی منابع جنگلی ، سلامتی و حیات جنگل ، تنوع زیستی ، عملیات تولیدی جنگل ، عملیات حفاظتی منابع جنگلی و عملیات اقتصادی -اجتماعی منابع جنگلی ، وسعت منابع جنگلی مشارکت مردم محلی در برنامه مدیریت جنگل با سه مولفه مشارکت در تصمیم گیری ها، حفاظت و بهره برداری از جنگل ، وجود علاقه ، انگیزه، مقدار آگاهی مردم محلی ، بکارگیری دانش بومی در برنامه های مختلف و توانمندسازی جوامع محلی است .

Authors

حمید رشنوراد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان

احمد بازگیر

دکتری گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

سمیه رومیانی

کارشناسی ارشد، گروه توسعه روستایی، دانشگاه لرستان