تاثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های نوآور مستقر در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-5-77_009

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های نوآور مستقر در ایران است.در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است، استفاده شده و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های نوآور مستقر در ایران با ۴۰۰ پرسنل بوده و بر اساس جدول مورگان، ۱۹۶ نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این مطالعه نشان داد که : یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش تجاری و نوآوری تاثیر مهمی بر رفتار شرکت ها دارند. اما بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی این شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که باید کلید موفقیت کسب و کار برای بسیاری از شرکت ها استفاده صحیح از داده ها برای تصمیم گیری بهتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد.

Authors

میثم محمودزاده

گروه حسابداری، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

الهه بهاروندی

گروه حسابداری، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران