تحلیل وضعیت ایران از منظر شاخص های توسعه دولت الکترونیک سازمانملل در سال ۲۰۲۳

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 451
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF07_372

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

بهره مندی از حکومت الکترونیکی طی ده سال گذشته به سرعت در سطح جهان گسترش یافته است؛ به طوری که دولتها حکومت الکترونیکی را اهرمی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و کسب و کارها و ترویج مشارکت و دموکراسی در نظر گرفته اند. امروز افراد جامع انتظار دارند که کلیه خدمات و سرویس های دولتی با حداقل هزینه، حداکثر سرعت و حداقل زمان در اختیار آن قرار گیرد، لذا این امر بسیار حائز اهمیت است که دولت این توانایی را داشته باشد که بهترین خدمات را در کمترین زمان و با بهترین راندمان در اختیار اقشار مختلف جامعه قراردهد. طبق آمارهای منتشرشده سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، از میان ۱۹۳ کشور بررسی شده، تنها ۲۵ کشور شاخص توسعه دولت الکترونیکی بسیار بالا داشته اند که ۶۴ درصد آنها در اروپا واقع شده اند. همچنین بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته در این پژوهش، اتحادیه اروپا بیشترین توجه را به آینده نگاری دولت الکترونیکی داشته است که می توان گفت این یکی از عوامل اساسی بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشورهای اروپایی نسبت به سایر کشورهای جهان است. اطلاعات و آمار ارائه شده توسط سازمان ملل ایران در سطح جهان نیز نشان می دهد ایران در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد و از بین ۱۹۷ کشور جهان، در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته است. این رتبه نه تنها طی چندین سال گذشته تغییر چندانی نکرده، بلکه در سالهای اخیر وضعیت رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی بدتر شده است.

Authors

ایوب کافی

کارشناس مدیریت دولتی دانشگاه ایلام