پترولوژی و ژئوشیمی رخنمون های گابرویی -آپلیتی -سینیتی و گرانیتی قره باغ، آذربایجان غربی ، شمال غرب ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_051

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

در این مطالعه ، رخنمون های سنگی با ترکیب گرانیتی ، سینیتی ، آپلیتی و گابرویی در شمال ارومیه مورد بررسی قرار گرفته اند. از کانی های اصلی این سنگ ها می توان به کوارتز، آلکالی فلدسپار و پلاژیوکلاز اشاره کرد که توسط بلورهای ریز نیمه شکل داری از پیروکسن ، آمفیبول و بیوتیت به شکل کانی فرعی همراهی می شوند. بافت غالب سنگ های منطقه دانه ای بوده اما بافت هایی نظیر پرتیتی ، پوئی کیلیتیک و گرانوفیر هم به چشم می خورد. این سنگ ها متا آلومینوس، دارای سرشتی کالک آلکالن بوده و محیط های کمان فعال آتشفشانی (VAG) با ژنز گسترش و تشکیل آنها همخوانی دارد. در نمودارهای الگوی عناصر نادر خاکی (REE Pattern) نرمالیز شده به گوشته اولیه نسبت های عناصر فرعی در سنگ های گرانیتی و گابرویی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عیار خاکی های سبک و سنگین در گابروها الگوی صافی دارند، به طوری که یکنواختی تقریبی در این الگوها در گابروهای منطقه نشان از منشاء مشابه آنها است . همچنین الگوی های صاف مشابه نشان می دهند که در تزریق های اولیه که ماگماهای مافیک حضور دارند عیار عناصر ناسازگار پایین است . اما در نمونه های گرانیتی نسبت LREE بالاتر از HREE می باشند. اکثر عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ LILE ) مانند: Rb، K، Ba، Sr و (Cs دارای عیارهای مختلفی هستند. بالا بودن عیارهای Ba و Rb با بالا بودن درصد مودال فلدسپار آلکالن و کمتر بیوتیت تطابق دارد. به نظر می رسد به دلیل کاهش و یا از بین رفتن و مثبت شدن ناهنجاری Eu در برخی نمونه های مافیک ،احتمالا تبلور پلاژیوکلازها عامل تغییرات ناهنجاری های Eu و Sr باشد تا پایداری در حین ذوب بخشی سنگ منشاء. عیار اکثر عناصر با قدرت یونی بالا ماننده Nb، Ta، Zr و Hf همراه با عنصر P تقریبا در همه نمونه ها پایین هستند. همچنین الگو و روند این عناصر در نمونه های گرانیتی و گابرویی ، مشابه می باشند. بنابراین عوامل یکسانی باعث ناهنجاری های منفی در همه نمونه های سنگی شده است .

Authors

پرویز قادری

دانشگاه ارومیه، ارومیه

پری رحمانی

دانشگاه ارومیه، ارومیه