هیدروشیمی آب زیرزمینی بخش جنوب غربی دشت تبریز با هدف ارزیابی کیفیت برای مصارف شرب، صنعتی و آبیاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_209

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

شهر تبریز در شمال غربی کشور ایران واقع شده است . عمده ترین منبع آب شرب اهالی آن از طریق آب زیرزمینی تامین می شود. به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی از منابع آبی ( ۲۰ حلقه چاه آب شرب شهری ) جنوبغرب تبریز، نمونه برداری با رعایت پراکندگی آنها در منطقه انجام گرفت و به آزمایشگاه تخصصی جهت آنالیز شیمیایی انتقال داده شد. پارامترهایی مانند pH، TH، TDS، EC و انواع کاتیونها و آنیونها مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از این ارزیابی جهت پردازش و تفسیر وارد نرم افزار Rock Works گردید و تعیین کیفیت نمونه ها برای مصارف شرب و کشاورزی با بکارگیری نمودارهای پایپر، شولر و ویلکوکس از طریق نرم افزار Geochemistry فراهم شده است . در این تحقیق برای تعیین تیپ و رخساره ژئوشیمیایی آب از نمودار پایپر استفاده شده است . برای بررسی و ارزیابی آب جهت مصارف صنعتی نیز بیشتر به سختی آب (پوسته گذاری ) و اسیدیته آن (خورندگی ) توجه می شود. بر اساس دیاگرام شولر نمونه های آب این منطقه در محدوده آبهای قابل قبول قرار می گیرند.کیفیت آب منطقه برای مصارف صنعتی در اکثر نمونه چاه های برداشت شده، خورنده بوده و در نمونه چاه w۴رسوب گذار می باشد. نمونه های آب زیرزمینی مورد مطالعه دارای سختی بالایی می باشندکه معمولا متاثر از کاتیونهای Ca و Mg است که اغلب به صورت یون بی کربنات و سولفات کلراید در آبها وجود دارند.

Authors

فاضل خالقی

استادیار گروه زمین شناسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

بهنام علیزاده زنگی

کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران