ارزیابی رفتار تحکیمی و مکانیکی خاک با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی در نرم افزار المان محدود: مورد مطالعه پالایشگاه تندگویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_210

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف ارزیابی رفتار تحکیمی و مکانیکی خاک با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی در نرم افزار المان محدود و با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده در پالایشگاه تندگویان به بررسی رفتار تحکیمی و مکانیکی خاک پالایشگاه انجام شد. جهت شبیه سازی از نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده گردیده است ، نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است . بررسی نتایج شبیه سازی نرم افزاری و نتایج آزمایشگاهی در آزمایش برش مستقیم نشان داد، روش شبیه سازی نرم افزاری نمی تواند جایگزین مناسبی برای آزمایش برش مستقیم باشد. و علرغم مشکلات و سختی های نمونه برداری میدانی از مکانی مانند پالایشگاه، همچنان گریزی از انجام آزمایشات میدانی نمی باشد. بررسی نتایج شبیه سازی نرم افزاری و نتایج آزمایشگاهی در آزمایش تحکیم نشان داد با پذیرفتن خطای کمتر از ۵ درصد در نتایج آزمایشگاهی و نرم افزاری ، انجام شبیه سازی نرم افزاری می تواند جایگزین مناسبی بجای آزمایشات تحکیم باشد. بررسی نتایج شبیه سازی نرم افزاری و نتایج آزمایشگاهی در آزمایش برش سه محوری نیز نشان داد، اختلاف این نتایج با نتایج آزمایشگاهی حدود ۲۷ الی ۳۸ درصد می باشد که این دقت قابل قبول نبوده و استفاده از روش شبیه سازی نرم افزاری در آزمایش برش سه محوری توصیه نمی شود و انجام شبیه سازی نرم افزاری نمی تواند جایگزین مناسبی بجای آزمایشات برش سه محوری باشد.

Keywords:

Authors

فرشته گرجائی

کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش مهندسی