مطالعه مدلهای پیش بینی عملکرد TBM با استفاده از داده های واقعی تونل دوم انتقال آب کرج (KWCT۲)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 214

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_213

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

مدلهای مختلفی برای تخمین عملکرد ماشین های حفاری تونل (TBM) در هر منطقه معرفی شده اند، که ممکن است طی استفاده در سایت های دیگر با شرایط زمین شناسی مختلف نتایج متفاوتی با واقعیت نشان بدهند. این مطالعه مدلهای تجربی مختلف پیش بینی عملکرد TBM را با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده در مرحله ساخت تونل دوم انتقال آب کرج (KWCT۲) در ایران، ارزیابی می کند. در این راستا نرخ نفوذ (PR, m/h) پیش بینی شده دستگاه را با استفاده از مدلهای NTNU، QTBM، Palmstrom وHassanpour et al. محاسبه و نتایج با مقادیر واقعی ثبت شده مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که مدل بومی حسن پور و همکاران (۲۰۱۰) که طی ساخت قطعه اول تونل انتقال آب کرج (KWCT۱) ارائه شده، نزدیکترین پیش بینی را به عملکرد واقعی TBM داشت . نتیجه گیری می شود که شرایط زمین شناسی و سنگ های آذرآواری در پروژه کرج، استفاده از مدل بومی جهت پیش بینی عملکرد ماشین را برای برآوردهای دقیق تر دیکته می کند.

Keywords:

تونل انتقال آب کرج , مدل های پیش بینی , TBM

Authors

علی اصغر قائدی وانانی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

جعفر حسن پور

دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

یوسف غیاثی

گروه جغرافیا و مدیریت محیطی، دانشگاه واترلو، کانادا

محمد اسلامی

گروه زمینشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران