تاثیر پیچیدگی شرکت بر کیفیت حسابرسی تاکید بر گزارشگری مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR07_017

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

کلین (۱۹۹۸) اظهار داشت شرکت های پیچیده، نیازهای مشاوره ای بیشتری دارند؛ بنابراین، نیازمند هیئت مدیره بزرگتر و مدیران تواناتری اند. شرکت ها می توانند در ابعاد مختلف مانند دامنه عملیات، اندازه و میزان اعتماد با سرمایه خارجی پیچیده باشند. شرکت های متنوع در چندین بخش فعالیت می کنند و این تنوع، پیچیدگی آنها را افزایش می دهد (رز و شفارد، ۱۹۹۷). علاوه بر این، نیازهای مشاوره مدریان با افزایش منابع شرکت افزایش می یابد (پفر، ۱۹۷۲؛ پفر و سالانچیک، ۱۹۷۸؛ کلاین) هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی شرکت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد ۷۴۴ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۵ -۱۳۹۹ انتخاب گردید. برای بدست آوردن پیچیدگی شرکت به پیروی از ایگور با استفاده از معیارهای اندازه شرکت و اهرم مالی اندازه گیری شده است. بدین ترتیب که اگر مقدار شاخص پیچیدگی شرکت برای هر دو معیار، مساوی یا بیشتر از ارزش میانه آن باشد، حرکت «پیچیده» نامیده می شود. به عبارت دیگر، برای شرکت هایی که به لحاظ هر دو معیار ارزش یک گرفته باشند، ارزش یک و در غیر این صورت، ارزش صفر در نظر گرفته شده است. و برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از شاخص تخصص حسابرس در صنعت و شهرت حسابرس استفاده شد. نتایج حاکی از پژوهش نشان داد که پیچیدگی شرکت بر تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت در حالیکه رابطه ای بین پیچیدگی شرکت و شهرت حسابرس یافت نشد.

Keywords:

پیچیدگی شرکت , تخصص حسابرس در صنعت , شهرت حسابرس

Authors

رعنا شهدآور

دانشجوی دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی میزان

مهدیه فرتاش

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حسابداری غیرانتفاعی میزان

خالصه شکوهی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حسابداری غیرانتفاعی میزان گروه حسابداری، دانشگاه آموزش عالی میزان، تبریز