تحلیلی بر مدیریت توسعه جوامع روستایی بر مبنای نظریه انتقال تکنولوژی های ساده (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 64

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_API-1-1_012

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Authors

حوریه مرادی

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مرتضی اسماعیل نژاد

دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.