بررسی مستندات فقهی و حقوقی زندان زدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 641

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE01_136

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

اساسی ترین سلاح و ابزار دفاع اجتماعی در مبارزه با بزهکاری و برقراری نظم و امنیت مجازات حبس بعد از کیفر اعدام، می باشد. امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده، به محل تولید بزهکاری مبدل گشته و کارکرد اصلاحی و بازدارندگی، و بازپروری آن با شکست مواجه شده است. به همین علت حقوقدانان و نظام های کیفری ان را نقد می کنند. حکم به مجازات جایگزین حبس از طرف دادگاه ها نیازی به قبول شخص محکوم علیه ندارد. همچنین تبدیل یکی از مجازات های جایگزین حبس به نوع دیگر از مجازات جایگزین حبس امکان پذیر نیست. تمهید مجازات های اجتماعی به معنای کنارگذاری زندان و سایر مجازات های سنتی نیست، بلکه کوششی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه های کیفری که قاضیان در اختیار دارند. در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می شود. مجازات های جایگزین به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم می شوند و کیفرهایی هستند که به جای زندان توسط دادرس مورد حکم قرار می گیرند و دارای کارکرد اجتماعی، اصلاحی و بازپروری بوده و همچنین علاوه بر اصلاح و بازپروری بزهکاران از تبعات دیگر مجازات های سالب آزادی نیز جلوگیری می نمایند. به همین جهت امروزه توسل به جایگزین های مجازات سالب آزادی توسط نظام های کیفری ضروری است.

Authors

فروزان رضایی

کارشناس ارشد، رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور خرم آباد، لرستان

رضایی عباسی اصل

کارشناس ارشد، رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور خرم آباد، لرستان