بررسی میزان بهره گیری شبکه های اجتماعی در توسعه خدمات کتابخانه های عمومی (از نظر مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی استان خوزستان، تهران و آذربایجان شرقی )

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPLA01_037

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در توسعه خدمات کتابخانه های مرکزی استان (خوزستان، تهران و آذربایجان شرقی ) از دیدگاه مدیران کتابخانه ها و کتابداران است .روش: این پژوهش مطالعه ای پیمایشی از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بین ۶۸ نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی استان (خوزستان، تهران و آذربایجان شرقی ) که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، توزیع شد. تجزیه وتحلیل دادهها نیز در دو بخش توصیف دادهها و تحلیل استنباطی انجام گرفت .یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش ، شبکه های اجتماعی برای ارائه خدمات امانت دهی ، اطلاع رسانی اخبار کتابخانه ، مرجع ، خدمات بخش کودک و نوجوان و خدمات آموزشی درسه کتابخانه مرکزی (استانهای خوزستان، تهران و آذربایجان شرقی ) استفاده می شود. تجزیه وتحلیل دادههای به دست آمده از پرسشنامه نشان داد، میانگین نگرش مدیران و کتابداران جهت توسعه خدمات کتابخانه ای ازجمله امانت دهی با میانگین ۸۱/۴، آموزش با میانگین ۶۹/۴، مرجع با میانگین ۵۹/۴، کودک و نوجوان با میانگین ۴۸/۴ و اطلاعرسانی با میانگین ۹۳/۳، در حد مطلوب و بسیار مطلوب است . همچنین ، رابطه مثبت و معنی داری بین خدمات کتابخانه های عمومی و شبکه های اجتماعی وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به توسعه خدمات کتابخانه ای در حد مطلوب و بسیار مطلوب بوده است ، بنابراین خدمات کتابخانه ای می تواند به کمک شبکه اجتماعی توسعه یابد. همچنین ، شبکه های اجتماعی با انتقال سریع و آسان، درعین حال در دسترس بودن، ابزار مناسبی برای توسعه خدمات کتابخانه ای، پاسخگویی به پرسش های فوری کاربران است . بنابراین با همکاری و مساعدت مدیران و کتابداران این کتابخانه ها که دیدی واقع بینانه نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها دارند می توان تصمیمات ارزندهای را اتخاذ نمود تا از مزایای شبکه های اجتماعی در کتابخانه های عمومی بیشتر استفاده شود و درصورتی که کتابداران در زمینه استفاده از نرمافزارها و برنامه ها و کارکردهای این شبکه ها آموزش ببینند، می توانند علاوه بر اینکه مخاطبان را به سمت کتابخانه ها هدایت می کنند، راه های جدید و پرکاربردی نیز برای اطلاع رسانی و سایر خدمات کتابخانه ای داشته باشند.اصالت / ارزش: این مقاله در آگاه سازی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی نسبت به بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای توسعه هر چه بیشتر خدمات کتابخانه ای بوده و مبین این نکته است که شبکه های اجتماعی در تسریع ارائه خدمات به کاربران، عملکردهای متنوعی دارند.

Authors

راضیه یوسفی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

معصومه خادمی زاده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کارشناس امور کتابخانه ها، اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، اهواز، ایران