بررسی عوامل موثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان در شهر تبریز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JONAP-6-58_008

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز خشونت خانگی علیه زنان در شهر تبریز پرداخته است. هدف این پژوهش شناخت برخی عوامل عمده ی مربوط به وضعیت جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با خشونت شوهران علیه زنان است.جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کلیه ی زنان متاهل ( در حین طلاق ) شهر تبریز می باشند که به شعب دادگاه خانواده ی شهر تبریز مراجعه می نمایند. حجم نمونه ی پژوهش حاضر، با استناد به حجم نمونه ی دو پژوهش مشابه ۱۰۰ نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار اصلی تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ی استانداردی که توسط محمد زنگنه ساخته شده بود استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای روش همبستگی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بین اختلاف سن زوجین،طول مدت ازدواج زوجین، وضعیت اشتغال زوجین،نوع شغل زوجین، میزان درآمد زوجین، مداخله ی خویشاوندان زوجین، مشاهده ی خشونت توسط زوجین در خانواده ی پدری، تجربه ی خشونت توسط زوجین در خانواده ی پدری و مصرف مواد مخدر و الکل شوهر با خشونت اعمال شده علیه زنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

Authors

مهرداد ساسانی

دکتری مشاوره و مدرس موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران

لیلا شکاری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه ارومیه

عاطفه کشی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه رشدیه

محمد رضا دلجوان انوری

کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی

احمد اکبری

کارشناسی ارشد، جامعه شناسی