اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و موازی بر اینترلوکین -8 و شاخص های هورمونی در دختران نوجوان – غیرفعال

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,919

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIAU01_226

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1391

Abstract:

هدف از پژوهش حاضربررسی اثر 8 هفته تمرین موازی )ترکیب تمرین مقاومتی و استقامتی ( بر شاخص هورمونی در افراد تمرین نکرده بود. روش ها: 15 نفر دانش آموز دختر غیر فعال با میانگین سن 0/41±17/00 سال قد 5/69±160/44 سانتی متر، به طور تصادفی در دو گروه 3 نفره تمرینات مقاومتی، موازی و 8 نفره گروه کنترل قرار گرفتند. از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا در سه مرحله قبل از شروع تمرین، پس از چهار هفته تمرین و پس آزمون بعد از هشت هفته تمرین خونگیری به عمل آمد. سپس گروه های آزمایشی درطی 6هفته و هر هفته 7جلسه طبق برنامه، مورد تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرینی مقاومتی با شدت 75 درصد 1RM شروع وبا 35 درصد 1RMپایان یافت. تمرین موازی شامل دونوع تمرین مقاومتی و استقامتی که برنامه تمرینی استقامتی شامل دویدن وحرکات ایروبیک که ازشدت 05 درصد ضربان قلب بیشینه ) MHR ( شروع و با شدت 65 درصد MHR بود اجرا شد. و اندازه گیریهای مربوط به عوامل خونی شامل اینترلوکین 6، کورتیزول و تستوسترون سرم در شرایط ناشتا –انجام گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و آزمون تحلیل واریانس یک طرفهANOVA برای تعیین نتایج استفاده شد نتایج نشان داد که، در گروه تمرین مقاومتی و موازی با کنترل تغییرات ایجاد شده در متغیرهای اینترلوکین 6، تستوسترون و کورتیزول سرم در سطحP≥005معنادار نبوده ، مقایسه میانگین تغییرات ایجاد شده پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و موازی با گروه کنترل نشان داد که تغییرات ایجاد شده در متغییرهای مذکور تفاوت معناداری وجود ندارد

Keywords:

اینترلوکین , تمرین مقاومتی , تمرین موازی. شاخص های هورمونی

Authors

زری گرائلی

کارشناسی ارشدگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حمید آقاعلی نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مهدیه نصیری اوانکی

کارشناسی ارشدگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • and related chemotactic cytokines CXC and 8 مقق Baggiolini M., ...
 • BelLGJ, SyrotuikD, MartinTL, _ QuiggeلBA. Effect of concurret strength and ...
 • ScheettTB, _ StopaniJ, MareshCM, Newcomb_L, _ The effect of enduranc ...
 • Agha Alinejad H, Safarzadeh A, Isanejad A, Molanouri Shamsi M, ...
 • AKerstron. T.A. Steensberg, p. Keller, c. Keller, Mpenkown, and B.K.pedersen ...
 • Behr Melissa B. "The cytokine response to three days of ...
 • Boznanski.A.8 Rudzka.D;The level of RNAtes and interleukin-8 in serum of ...
 • Chan, M.H.S., Carey, A.L., Watt, M.J., & Febbraio, M.A. _ ...
 • EspusitcK, _ DiLalcC, GiugliagcG, MasellaN, MarfellaL, _ Effect of weight ...
 • Ganotakis ES, Vrentzoz GE. Diet, "Serum hormocysteine level on IHD. ...
 • HorneL, BelLG, EisherzB, _ Jano wska -Wieczorek A. Interaction between ...
 • _ HakkinenE, NewtonLU, NindBC, _ McCormick M, GotshakLA, GordonSE, EleckSJ, ...
 • Kullo IJ.Khaleghi M.Hensrud DD, :Markers of inflammation are iversely associated ...
 • laperriere A;Ironson G., Antoni M.H., Schneiderman N., Klimas N., Fletcher ...
 • MackinonL.. TAdvances in exercise Immunology Human Kinetics(1999) ...
 • Nieman.D. C, Davis, J.M, Brown, v.A. Henson, D.A, et.al, carbohydrate ...
 • Nosaka K., M.Newton and P.Sacco. " Muscle damage and soreness ...
 • Okutsu M, Suzuki K, Ishiima T, Peake J, Higuchi M. ...
 • Pedersen, B. K., K. Ostrowski, T.Rohde, and h.Brusgaard. "The cytokine ...
 • philips Melody D;Cytikine response to acute and chronic resistance exercise ...
 • Portegijs E, Kallinen M, Rantanen T, Heinonen A, Sihvonen S, ...
 • Smith J, MC Donald ? " Production of serum amyloid ...
 • Suzki K, Tostsuka, M, Nakj is, Yamada M, Kudon S, ...
 • Tarpenning KM, HawkinsSA, _ WiswelLLA. Endurance exercise and leg strength ...
 • نمایش کامل مراجع