تشخیص بیماری دیابت با استفاده از کرنل وابسته به داد ه

Publish Year:

1387

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

908

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME15_108

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391

Abstract:

امروزه با پیشرفت رایانه ها، سامان ههای خودکار تشخیص بیماری دچار تحولات اساسی شد هاند. دقت و صحت بالای این دستگاه ها از یک سو و سهولت استفاده از آنها از سوی دیگر، م یتواند پزشکان را در امر تشخیص یاری کند. از این رو تحقیق و بررسی در مورد یافتن روش های بهینه و جدید دسته بندی داده های پزشکی همواره مورد توجه بوده است. در این میان، دسته ای از بیماریها با توجه به آثار ناخوشایند و مخرب خود در کانون توجه قرار دارند که بیماری دیابت از آن جمله است. از طرف دیگر دشواری تشخیص این بیماری و همچنین هزینه بر بودن این مسئله، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است. در این مقاله روشی نوین برای تشخیص بیماری دیابت از طریق داده های حاصل از آزمای شهای پزشکی ارائه شده است. در ابتدا داد هها وز ندار شده، سپس با تعریف کرنل وابسته به داده بر روی داده های وزن یافته، عمل جداسازی داده های دو کلاس انجام می شود. در ادامه با محاسبه خطای دسته بندی، وزن داده ها به روز می شود. این وزن ها برای دسته بندی داده های تست استفاده می شود و چنانچه نشان داده خواهد شد، عملکرد روش در مقایسه با روش های قبلی اعمال شده، بهبود کارایی حداقل به میزان 4/93 درصد نشان می دهد.

Authors

احمدرضابقایی
احمدرضا بقایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق

محمدفروزانفر
محمد فروزانفر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق