بررسی میدان جریان و انتقال حرارت در میکروکانالها

Publish Year:

1378

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,097

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD06_003

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391

Abstract:

در این تحقیق تأثیرات EDL را بر روی جریان سیال و انتقال حرارت آن در بین دو صفحه موازی با شار ثابت حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای توصیف میدان EDL در نزدیکی دیواره از حل تقریبی معادله Poisson-Botizmann استفاده شده است. در معادله ممتنم نیروی پیکری (Body Force) الکتریکی حاصل از لایه دوگانه (double layer) را در نظر گرفته شده و سپس معادله ممتنم برای حالت پایدار حل شده است. با توجه به تأثیر بسیار زیاد، EDI بر روی چسبندگی در نزدیکی دیواره اثرات آن بر روی ویسکوزیته سیال مطالعه شده است و تأثیر EDL بر روی پروفیل های سرعت و دما وعدد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

میکروکانال , EDL (لایه دوگانه الکتریکی)

Authors

حسین شکوهمند

استاد گروه مکانیک

محسن داودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک