اهمیت مصرف صبحانه دردانش آموزان دوره ابتدایی: مقاله مروری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STUDENTSPORT01_194

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

Abstract:

صبحانه یکی از وعده های اصلی غذایی است که در تامین نیازهای تغذیه ای و افزایش میزان کارآیی ذهنی نقش مهمی دارد. مصرف صبحانه به کودکان کمک می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند. این تحقیق مروری با هدف اهمیت مصرف صبحانه در دانش آموزان دوره ابتدایی صورت گرفته است. برای جستجو مقالات به زبان فارسی، در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه (SID) بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران) با سرچ کلید واژه مصرف صبحانه و دانش آموزان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ صورت گرفت. با توجه به نتایج مقالات بررسی شده نشان داد مدل های آموزشی باعث بهبود رفتار تغذیه ای دانش آموزان می شود. و با افزایش آگاهی دانش آموزان در مورد تغذیه صحیح و مصرف صبحانه ، عملکرد آنها در رابطه با مصرف صبحانه بهبود می یابد.

Authors

جعفر روایی

کارشناس ارشد سلامت سالمندی، آموزش و پرورش چابهار

کبری سرگزی

کارشناس آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش چابهار

مصطفی مومنی

کارشناس مهندسی تاسیسات حرارتی. آموزش و پرورش چابهار

رضیه جهان فر

کارشناس روانشناسی. آموزش و پرورش چابهار

حسین مودی

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی. آموزش و پرورش چابهار