نقش فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه پایدار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 354

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_001

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

یکی از اساسی ترین موضوعاتی که از قدیم الایام ذهن بشر را درگیر خود ساخته است ارتقا بخشیدن به توانایی - های خود و محیط پیرامونش بوده است. برای تحقق بخشیدن به این امر در دوره های مختلف زندگی بشری عناوین مختلفی از جمله رشد، توسعه و پشرفت ذکر شده است که هرکدام دارای ویژگیها و بار معنایی خاصی بوده و در عین حال هر کدام بخشی از زندگی انسان را ارتقا بخشیدهاند. این آرزوی دیرینه بشر همه حوزه های شخصی و عمومی از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی جغرافیایی را در بر گرفته است. موضوعی که جدیدا ذهن اندیشمندان این حوزه را درگیر خود کرده توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار بیان کننده در نظر گرفتن همه پارامترهای مادی و معنوی و به خصوص توجه به نقش فرهنگ در امر توسعه است. توسعه فرهنگی مکمل جریان توسعه همه جانبه است و برای هر کشور و ملتی دارای پارامترهای خاص خود است و بدون توسعه فرهنگی نمیتوان به توسعه پایدار که از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه است فکر کرد. در این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که نقش فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه پایدار چیست؟ نتایج پژوهش نشان میدهند که با توجه به مباحث تاریخی پیرامون اشکال مختلف توسعه، فرهنگ هر جامعه ای یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه بوده و توسعهای که با عناصر و هنجارهای فرهنگی هر جامعه همراه باشد متوازن و پایدار خواهد بود.

Keywords:

توسعه- فرهنگ- توسعه فرهنگی- توسعه پایدار

Authors

حسین فتاحی اردکانی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان