تبیین آینده نگری حقوقی فساد اقتصادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_155

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

. فساد اقتصادی یکی از گرفتاری های بنیادی جوامع بشری است . دولتها بر پایه هدف های ذاتی خود و نیز با درخواست شهروندان جامعه و نیز فشار داخلی و بین المللی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد. شاهراه کلیدی ایجاد فساد اقتصادی دستگاه های اجرایی و سازمانها و نهاد های دولتی یا خصولتی و یا خصوصی میباشد که به علت نبود نظارت و یا کاهش نظارت بر نهاد های مذبور باعث گسترش این پدیده شوم می شود که منجر به ایجاد نابرابری و بی اعتمادی و نیز افزایش ناامیدی بین افراد جامعه می شود. انچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این تحقیق تبیین و نیز نفوذ پدیده فساد اقتصادی در دولت مورد بررسی قرار گرفته شده است که نتیجه آن کنترل و نظارت روز افزون دولت در بدنه خود و همچنین سایر ارکان حکومت می باشد.

Keywords:

تبیین /آینده نگری /حقوقی/فساد اقتصادی

Authors

محمد نصیری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بهزاد علیپور امیری

دانش آموخته رشته حقوق مالی- اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر