مطالعه و بررسی نحوه اجرا و نظارت بر قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 207

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESCSSCONG01_003

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

Abstract:

حمایت مادی و معنوی از عملکرد مولفان ، مصنفان و هنرمندان به عنوان حقوق اساسی و اصلی در حوزه حقوق فرهنگی و هنری محسوب میگردد .اهمیت حفاظت از نشر آثارفرهنگی و هنری و همچنین حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در کشور واضح و مبرهن بوده و بر کسی پوشیده نیست. حمایت از حقوق مولفان و مصنفان به عنوان فردی حقیقی که اثر خود را بر اساس مطالعه ، تحقیق و پژوهش مبتبی بر اندیشه و تجربیات خود خلق و ایجاد نموده است، از چالش برانگیز ترین و متغیرترین مسائل در عرصه حقوقی است ( تغییرات مداوم درگذر زمان در حوزه مالکیت فکری و معنوی کاملا مشهود است ) . برای حمایت از حقوق مالکیت فکری ( در افراد حقیقی و حقوقی ) ، قوانین مولفان و مصنفان به منظور توسعه فرهنگ حمایت از آثار آنان و همچنین حفاظت از آفرینش های فرهنگی و هنری ایجاد شده است. قانون حمایت از مولفان و مصنفان حاصل تلاش همه جانبه قانون گذاران ، مسئولات اجرایی و قوای نظارتی، جهت مقابله با کپی برداری و سایر دستبردها و سرقت های مرتبط با آثار مولفین را شامل می شود . به طور کلی، قوانین حمایت از مولفان و مصنفان وهنرمندان ، احقاق حق در زمینه مالکیت ادبی و هنری را تایید و تضمین می کند در این مقاله تلاش می شود تا با توجه به تضییع گسترده در زمینه حق نشر آثار مولفان و صنفان ، به ضرورت حمایت از این مهم اشاره نمود.

Authors

نوید دهقانی

کارشناس ارشد مدیریت رسانه ، دانشگاه پیام نور ، واحد تهران غرب ، ایران.