بررسی و نقد جامعه شناختی رمان قلب اللیل اثر نجیب محفوظ بر اساس الگوی لوسین گلدمن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF04_061

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

Abstract:

نقد جامعه شناختی ، به بررسی محتوای اثر ادبی و پیوند آن با ساختار جامعه ، می پردازد. "گلدمن "، از منتقدان در این عرصه ، در سبک "ساختار گرایی تکوینی " به تاثیر متقابل صورت و محتوای اثر ادبی پرداخت . داستان پردازی در مصر، قدمتی بسیار دارد؛ "نجیب محفوظ"، در شکوفایی این فن نقش بسزایی دارد. رمان "قلب اللیل " وی، با شرایط اجتماعی ارتباط دارد. بررسی آن از این دیدگاه؛ باعث نگرشی تازه در شناخت آثارش است . پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای، طبق الگوی "گلدمن " آن را بررسی می نماید. از نتایج پژوهش آنست که مولف ، از جهان نگری طبقه اجتماعی تاثیر گرفته است .

Authors

فاطمه فرخی

دانشجوی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی گرایش زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاهمحقق اردبیلی

شهریار گیتی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی