ارزیای روش های گوناگون در برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC21_104

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

Abstract:

تغذیه آب زیرزمینی که شاید بتوان گفت به عنوان چالش برانگیزترین مولفه در بین مولفه های مختلف بیلان آ می باشد، نقش بسیار مهمی را در مشخص نمودن بیلان آب یک حوضه یا محدوده یافا می کند به طوری که اگر میزان خطا در آن در حد چند درصد باشد، حجم قابل توجهی از میزان منابع آب تجدیدی در دسترس (چه سطحی و چه زیرزمینی) ممکن است تغییر پیدا کند. این امر در برنامه ریزی منابع آب و تخصیص آن به نیازها و مصارف مختلف خلل وارد می کند و باعث بروز مشکلات فراوانی ی گردد کما اینکه در سال های اخیر، کشور با مسائل گوناگونی در زمینه تامین و توزیع آب رو به رو شده است. در این بین، اگر از مطلوب ترین روش (ها) در تعیین میزان تغذیه آب زیرزمینی استفاده گردد، به تدقیق بیلان آب یک حوضه و در نتیجه برنامه ریزی مدون تر منابع آ آنجا کمک مفیدی خواهد شد. در این پژوهش قرار است طیف گوناگونی از روش های برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی معرفی شده و با یکدیگر مقایسه شوند.

Keywords:

برهمکنش منابع آب سطحی زیرزمینی , آبخوان , مدلسازی , بیلان منابع آب

Authors

سید مصطفی وافقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حامد کتابچی

دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

داود محمودزاده

پژوهشگر پسادکتری، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رامیز نامورگلیان

مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور Woodard & Curran، ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا