نقش هدایت تحصیلی و مشاوره در شکوفایی مدارس نوین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_1515

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقاله حاضر به روش مروری- کتابخانه ای است، که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف این مطالعه بررسی نقش هدایت تحصیلی و مشاوره در شکوفایی مدارس نوین انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دادهاند، برنامه مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان را براساس علاقه مندی، استعداد و نیازهای کشور به سمت رشته ها و شاخه های تحصیلی مختلف راهنمایی میکند و از این جهت تاثیرات آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر دانش آموزان، خانواده ها و جامعه دارد.

Authors

مهدی عزیززاده

دانشجوی کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز

سوما پرتوی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی

محمدجواد آثری

دانشجوی کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز