طراحی واحد یادگیری درس ۲ علوم تجربی چهارم ابتدایی(مخلوطها در زندگی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,319

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_1824

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

کتاب درسی ابزاری است که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی، درک و فهم درباره یک مسئله یا موضوع مورد استفاده قرار میدهد؛ بنابراین کتاب درسی یکی از عناصر اصلی انتقال پیامهای آموزشی در فرایند تعلیم و تربیت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه طراحی واحد یادگیری درس۲ علوم تجربی چهارم ابتدایی(مخلوطها در زندگی) و ارائه نمونه طراحی برای درس۲ علوم تجربی چهارم ابتدایی(مخلوطها در زندگی)است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتابدرسی علومتجربی چهارم ابتدایی استاط۶لاعات. مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق، جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تحلیل قرارگرفته است.

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران