تاثیر جسمی روانی اپیدمی کرونا ویروس بر کارکنان پزشکی در ایران : مطالعه مروری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 155

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS06_004

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: با توجه اثرات جسمی روانی بیماری کووید- ۱۹ مانند استرس، اضطراب، افسردگی، خستگی و فرسودگی شغلی بر کادر درمان، مطالعه حاضر با هدف تاثیر جسمی روانی اپیدمی کرونا ویروس بر کارکنان پزشکی در ایران مطالعه مروری انجام شد. روش ها: این مطالعه مروری روایتی به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر جسمی روانی کرونا ویروس برکارکنان پزشکان از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ با استفاده از کلید واژگان ویروس کرونا، کووید- ۱۹ ، اپیدمی، کارکنان و با جستجو در سایت های معتبر پابمد، گوگل اسکالر و همچنین پایگاه های داخلی همچون پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس و مگیران پرداخت. یافته ها: در مجموع، از تعداد ۱۸۳ مقاله به دست آمده، تعداد ۱۳ مقاله مورد مرور نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در زمان پاندمی کووید- ۱۹ اثرات روانی از جمله اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات خواب، عصبانیت و اثرات جسمی در کادردرمان به طور معناداری افزایش یافته بود. نتیجه گیری: بر طبق مرور مطالعات انجام شده و وجود اثرات جسمی و روانی پاندمی بر کارکنان پزشکی در ایران و وجود اضطراب ، بی خوابی ، پریشانی و کاهش کیفیت زندگی نیاز به ارایه راهبردهای مقابله ای موثر و مدیریت اپیدمی بیماری می باشیم .

Authors

آزاده عسگریان

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران

محمد آمره

کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، قم ، ایران

مبینا رحمانی

پژوهشگر آزاد ، قم ، قم ، ایران