بررسی اهمیت سلامت روان در سالمندان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 320

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS06_005

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

پیری و سالمندی بیماری نیست بلکه واقعیتی است اجتناب ناپذیر، دنیا در حال پیر شدن است.با افزایش طول عمر افراد،اهمیت ارتقا سلامت جسمی وروانی روز به روز بیشتر می شود.سلامت روانی نقش بسزایی در زندگی روزانه فرد دارد بطوریکه ضرورت برخورداری از سلامت روان در سالمندان یک امر مهم است.از آنجا که سالمندان جزء قشر آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند و تغییرات ایجاد شده در دوران سالمندی زندگی سالمندان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد،بهداشت روانی سالمندان از اهمیت بسیاری برخوردار و یکی از امور مهم و اساسی است. مطالعه حاضر مروری و با استفاده از مقالات پایگاه های اطلاعاتی معتبر با استفاده از کلمات کلیدی صورت گرفته است.با افزایش سالمندان مساله سلامت روان آنان در جامعه هرروز ابعاد گسترده ای پیدا می کند. تامین سلامت روان سالمندان به اندازه سلامت جسمی آنان دارای اهمیت است و تاثیر مهمی بر بهداشت فرد و جامعه می گذارد و موجب افزایش حضور انها در مشارکت های اجتماعی،داشتن سالمندی پویا و افزایش میل به زندگی این قشر و در ایجاد شادی و نشاط قشر سالمند و در روحیه خانواده ها و جامعه تاثیرگذار است.توجه ویژه به سلامت روان سالمندان و ارتقاء ان رفاه نسل بعدی را ارمغان دارد و موجب فعال بودن آنها در جامعه و بهبود روابط و پیوندهای اجتماعی و ارتباطات عاطفی افراد سالمند با سایرین و باعث احساس امنیت بیشتر می شوند و نقش مهمی در فعال بودن از نظر جسمی و ابزاری برای تداوم استقلال در افراد سالمند دارد.اگر به نیازهای روانی سالمندان توجه شود جامعه سالم تری خواهیم داشت . تدوین برنامه های حمایت گرانه جامع سلامت روانی درباره این قشر ضروری است. هم چنین تلاش درجهت تدوین یک شاخص ملی در حوزه سلامت روان سالمندان و در اولویت قرار دادن آموزش روش های ارتفاء سلامت روان، می تواند سلامت روان سالمندان کشورمان را تا حدزیادی تضمین نماید.

Authors

روح انگیز شیروانی

کارشناسی ارشد روان پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

مهلا قمی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری شازند اراک،اراک،ایران

شهلا شیبانی

کارشناس پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج،ایرا ن

مهسا مریمی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران