CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

The Key Features of Think Tanks in Iran: A Qualitative Case Study of “Good Governance for Health Think Tank”

عنوان مقاله: The Key Features of Think Tanks in Iran: A Qualitative Case Study of “Good Governance for Health Think Tank”
شناسه ملی مقاله: JR_IJHP-6-1_017
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

خاطره خانجانخانی - School of public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Executive Director of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
امیرحسین تکیان - Policy & Economics; Director, Department of Global Health and Public Policy; Founder, the Think Tank for Good Governance in Health, Health Equity Research Center (HERC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سیده مریم نجیبی - School of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Iran; Researcher of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
کیومرث اشتریان - Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran; Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سیدحسن امامی رضوی - School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Iran Associate Member of the Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran
علی جعفریان - School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
نادر جهان مهر - Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مریم رمضانیان - Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
محسن شتی - Social Injury Prevention Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
احسان شمسی گوشکی - Research Center for Medical Ethics and History, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سید مهرداد محمدی - Department of Healthcare Management and Economics, School of Public Health and the International Campus, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Chair of Public Health Law Group, The Institute for Legal Innovations, Tehran, Iran. Member of th
رضا ملک زاده - Tehran University of Medical Sciences, Iran Permanent Member of the Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
حمیدرضا نمازی - School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: سیاست گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم سازی است. ساختارهای مستقل که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی های کلیدی برای اندیشکده ها و با تمرکز بر اندیشکده حکمرانی خوب سلامت انجام شد. روش: این پژوهش کاربردی و کیفی به صورت مقطعی انجام شد. ۱۰ نفر از اعضای اتاق فکر اندیشکده با نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری داده ها بحث متمرکز گروهی بود که به صورت مجازی به مدت چهار ساعت برگزار و طی آن پنج سوال از خبرگان پرسیده شد. داده ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل چارچوبی داده ها و رویکرد استقرایی و با بهره گیری از نرم افزار اطلس تی ۹ تحلیل شد. روایی و پایایی داده ها با استفاده از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: یک مقوله اصلی، چهار زیر مقوله و ۱۲ مولفه استخراج شد. مقوله اصلی با عنوان ویژگی های یک اندیشکده در حوزه سلامت مشخص شد. همچنین چهار زیر مقوله ساختار (چهار مولفه)، اهداف (سه مولفه)، شیوه اجرا (سه مولفه) مسائل مالی (دو مولفه) شناسایی شدند. نتیجه گیری: اندیشکده ها به عنوان یک نهاد مستقل می توانند نقش موثری در عمومی سازی دانش برای دو گروه سیاست گذاران و جامعه داشته باشند. عملکرد درست، اصولی و به موقع این نهاد ها می تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومی جلب کند و فرصتی برای مشارکت جامعه در سیاست های کلان فراهم آورد. رعایت برخی اصول در ساختار، اهداف، شیوه اجرا، و مسائل مالی اندیشکده ها مهم و ضروری است که باید از سوی اندیشه ورزان مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
Delivery of Health Care, Health Policy, Public Health Administration, ارائه مراقبت های بهداشتی, سیاست بهداشت, مدیریت بهداشت همگانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1703761/