تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت ErMnO۳-ZnOبه روش سنتز سبز با استفاده از عصاره‎های گیاهی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_087

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

نانوکامپوزیت های ErMnO۳-ZnO با اندازه نانو از طریق یک مسیر سل-ژل سبز با استفاده عصاره گیاه شاهپسند به عنوان یک عامل سوخت طبیعی ساخته شدند.شاهپسند حاوی مجموعه ای از مولکول های زیست سازگار با محیط است که با ایجاد یک مانع فضایی در اطراف کاتیون ها، هسته و رشد کریستال های تشکیل شده را کنترل می کند و در نهایت از تجمع محصولات نانو جلوگیری می کند. تغییر پارامترها در واکنش سنتز، متشکل از عوامل سوخت و دمای کلسینه به نوبه خود،تاثیر متفاوتی بر بعد و مورفولوژی نانوکامپوزیت ها ارائه می دهد. نانوکامپوزیت های ErMnO۳-ZnO آماده شده از نظر ساختار، یکنواختی، شکل و اندازه به وسیله ی آنالیزهای تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) ، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) و تجزیه و تحلیل اشعه ایکس پراکنده انرژی (EDS) مورد بررسی قرار گرفتند.

Authors

مهین بلدی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

رضا محصل

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

مسعود صلواتی نیاسری

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران