تصفیه پساب کرومی توسط تالاب مصنوعی با بستر سرباره و اثر افزودن زیست جاذب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-17-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1402

Abstract:

آلاینده کرومی یکی از آلاینده های پرخطر است که در صورت تخلیه آن به محیط زیست، مخاطرات فراوانی درپی خواهد داشت. یکی از روش های تصفیه طبیعی، تالاب مصنوعی است. هدف این پژوهش، طراحی و ساخت تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی در مقیاس آزمایشگاهی برای تصفیه آلاینده کرومی با بستر سرباره و گیاه لویی است. تاثیر افزودن زیست جاذب حاصل از ضایعات کشاورزی به سرباره نیز بررسی شد. به این منظور حوضچه هایی با طول و عرض و ارتفاع به ترتیب ۱۵۰، ۵۰ و ۵۰ سانتی متر ساخته شد. برای عبور آلاینده از تمام بستر، دو عدد بافل در طول حوضچه ها قرار داده شد. از آب آلوده به کروم شش ظرفیتی با غلظت (mg/L)۱۰۰ استفاده گردید. در فاز اول پوشال ذرت به عنوان زیست جاذب مناسب برای حذف کروم انتخاب گردید. در فاز دوم به تاثیر افزودن پوشال ذرت به سرباره پرداخته شد و نتایج نشان داد اگر بستر تالاب فقط از سرباره پر شود در زمان ماند ۷ روز، راندمان حذف کروم پس از یک هفته، حدود ۸۰ درصد است و پس از ۱۲ هفته، راندمان حذف به کمتر از ۱۰ درصد می رسد و تالاب دچار شکست می شود. ولی با افزودن زیست جاذب به سرباره با همان زمان ماند، راندمان حذف پس از ۱۲ هفته، بالای ۹۹.۹۷ درصد و غلظت کروم خروجی از تالاب (mg/L)۰.۰۲ می باشد. بعلت عملکرد مطلوب تالاب پروژه ادامه داده شد و نتایج نشان داد همچنان میزان کارایی تالاب پس از ۷ ماه بالا بوده و راندمان حذف ۹۹.۷ درصد و غلظت کروم خروجی از تالاب (mg/L) ۰.۳۵ می باشد. در فاز سوم اثر زمان ماند ۳ روز و ۵ روز بررسی شد و برای زمان ماند ۵ روز، بعد از ۱۲ هفته درصد حذف حدود ۹۹ درصد و غلظت کروم خروجی از تالاب (mg/L)۱ و برای زمان ماند ۳ روز، درصد حذف کروم حدود ۸۷ درصد و غلظت کروم خروجی از تالاب (mg/L)۱۳ بدست آمد.

Keywords:

تالاب مصنوعی , پساب کرومی صنایع فولاد , سرباره , زیست جاذب , گیاه

Authors

زهرا ایروانی

دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مهدی رادفر

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

سید حسن طباطبائی

دانشگاه شهرکرد- گروه مهندسی آب