نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHYFT-18-43_005

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1402

Abstract:

تمایل به آموزش، نهضتی جهانی است که حد و مرز نمی شناسد. طی سالیان اخیر رشد شتابان و فزاینده دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشوها به عنوان پاسخی به ضرورت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت کشورها قرار گرفته است. این رویکرد باعث شده که آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه ها نیز تضمین می کند توجه بسیاری را به خود جلب کند. به همین خاطر کشورها بر آن شدند تا نظام آموزش عالی خود را تا سر حد توان گسترش دهند با این وجود هنوز شاهد تفاوت زیاد کشورها از لحاظ گسترش آموزش عالی هستیم. یکی از مهم ترین شکاف های بین کشورهای غنی و فقیر مربوط به میزان دسترسی به آموزش عالی است که می توان آن را در قالب شاخص نرخ پوشش تحصیلی (GER) مورد بررسی قرار داد. در این مقاله با استفاده از آخرین آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورها و مناطق مختلف جهان و به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد.

Keywords:

نرخ پوشش تحصیلی زنان و مردان , دسترسی زنان و مردان به آموزش عالی , کشورهای جهان

Authors

احمد رضا روشن

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی