نقش تفکر انتقادی و خلاق در ارتقای یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSHIW07_271

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

Abstract:

در این مقاله بحث های مربوط به تفکر انتقادی و تفکر خلاق و یادگیری به طور جداگانه تعریف و توضیح داده شده است تا معنای واقعی این کلمات دانسته شود و در پایان ارتباطشان با یکدیگر مورد قیاس قرار گرفته تا ضرورت این بحث بر همگان و به خصوص عواملی که مستقیما در این امر دخالت دارند، نشان داده شود و معلمان بتوانند دانش آموزان را با علاقه به یادگیری و نه به اجبار و حفظ موقتی مطلب، آنان را در درک مفهومی مطالب یاری رسانند و اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا ببرند. همچنین در این مقاله اظهار شده که تفکر انتقادی و تفکر خلاق اکتسابی می باشد و راه هایی را که ما می توانیم این تفکر ها را به بالفعل تبدیل نماییم، با دلا یل مستند ذکر شده است. محققان روانشناسی تربیتی بر ای ن باورند که تدریس و سنجش باید مشوق تفکر انتقادی باشد و این شی وه از تفکر را به درون کلاس درس و مدرسه بیاورد. شاگردان ما در دوره ای زندگ ی می کنند که بسیاری از اندیشه های اقتصادی، سیاس ی، اجتماع ی و فرهنگ ی نادرست آنان را بمباران می کند و اگر آنان نتوانند سره را از ناسره جدا کنند، نخواهند توانست زندگی سالم و موفقی داشته باشند

Authors

مهدی عزیز زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان