رابطه صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و شادکامی با سلامت عمومی دانشجویان پرستاری

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-26-86_008

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

Abstract:

چکیده   زمینه و هدف: سلامت عمومی تنها با بیماری و درمان آن تعیین نمی شود، بلکه به سایر شرایط روانی و اجتماعی وابسته است. از مهمترین آنها می توان به صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و شادکامی اشاره کرد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و شادکامی با سلامت عمومی دانشجویان پرستاری انجام شد.   روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بودند. در کل ۱۴۰ دانشجو (۹۶ دختر و ۴۴ پسر) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های صفات شخصیت Costa & McCrae، جهت گیری مذهبی Allport & Ross، شادکامی Argyle & Luo، و سلامت عمومی Goldberg & Hillier را تکمیل کردند. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ها: روان رنجورخویی (۴۲/۰-=r) با سلامت عمومی رابطه منفی و معنادار و برون گرایی (۲۷/۰ =r) ، سازگاری (۳۱/۰ =r ) ، وظیفه شناسی (۲۲/۰ =r) ، جهت گیری مذهبی درونی (۳۶/۰ =r) و شادکامی (۲۹/۰ =r) با سلامت عمومی رابطه مثبت و معنادار داشتند (۰۵/۰  p≤) . در یک مدل پیش بین صرفا روان رنجورخویی، جهت گیری مذهبی درونی، شادکامی و برون گرایی توانستند ۳۷ درصد از واریانس سلامت عمومی را پیش بینی کنند. سهم روان رنجورخویی بیش از سایر متغیرها بود. نتیجه گیری کلی: با توجه یافته های پژوهش حاضر، روان رنجورخویی، جهت گیری مذهبی درونی، شادکامی و برون گرایی مهمترین پیش بینی کننده های سلامت عمومی بودند. توصیه می شود برنامه ریزان، درمانگران و مشاوران روانی اجتماعی به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی را برای بهبود سلامت عمومی دانشجویان پرستاری طراحی کنند.

Authors

زهرا ملکی

PhD Candidate, Dept. of Health Education & Promotion, Tehran University of Medical Sciences, International Campus(TUMS-IC), Tehran, Iran

ساناز اشکان

PhD of Educational Psychology, Dept. of Psychology, Kish international campus, Tehran University, Tehran, Iran

جمال عاشوری

PhD of Educational Psychology, Department of Psychology, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran ( Corresponding author). Tel: +۹۸ ۲۱ ۳۶۷۲۹۶۸۸ E-mail: Jamal_ashoori@yahoo.com

نورالله یوسفی

MA of Educational Psychology, Dept. of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ulucinar U, Akar C, Demir M, Demirhan G. An investigation ...
 • Ghasem Abdi & Mohammad khani .WHO. [Life skills training courses], ...
 • Schultz DP, Schultz SE. [Theories of personality]. Sayed mohammady Y. ...
 • Sharma NR, Sahrma A, Yadava A. Study of general mental ...
 • Swami V, Chamorro-Premuzic T, Sinniah D, Maniam T, Kannan K, ...
 • Steel P, Schmidt J, Shultz J. Refining the relationship between ...
 • Lamers S, Westerhof GJ, Kovács V, Bohlmeijer ET. Differential relationships ...
 • De Haro J-M, Castejón J-L, Gilar R. General mental ability ...
 • JafarNejad P, Farzad V, Moradi AR, Shokri O. [A study ...
 • McFarland MJ. Religion and Mental Health Among Older Adults: Do ...
 • Elmer LD, MacDonald DA, Friedman HL. Transpersonal psychology, physical health, ...
 • Parker M, Lee Roff L, Klemmack DL, Koenig HG, Baker ...
 • Gabler WM. The relationship of prayer and internal religiosity to ...
 • Hasanović M, Pajević I. Religious moral beliefs as mental health ...
 • AhmadiGatab T. Studying the relationship between life quality and religious ...
 • Marashian F, Esmaili E. Relationship between religious beliefs of students ...
 • Hosseinkhanzadeh AA. Investigate relationships between Religious orientation with public health ...
 • Janbozorgi M. [Religious orientation and mental health]. Pejouhesh ۲۰۰۷; ۳۱(۴):۳۴۵-۳۵۰. ...
 • Pelechano V, González-Leandro P, García L, Morán C. Is it ...
 • Watson D, Clark LA. On traits and temperament: General and ...
 • Judge TA, Bono JE. Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized ...
 • Davis GL, Bordieri JE. Perceived autonomy and job satisfaction in ...
 • AhmadiGatab T, Taheri M. The relationship between psychological health, happiness ...
 • Cloninger CR, Zohar AH. Personality and the perception of health ...
 • Anasori M. [The Relationship between psychological health and happiness among ...
 • Kozako INAMF, Safin SZ, Rahim ARA. The Relationship of Big ...
 • Shokri O, Daneshvar Pour Z, Askari A. [Gender differences in ...
 • Hosseini F, Fasihi Harandy T, Kazemi M, Rezaeian M, Hosseini ...
 • نمایش کامل مراجع