نقش مطبوعات آزاد در مقابه با فساد اداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF14_112

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1402

Abstract:

مطبوعات زنده و پویا در هر حکومت به خصوص حکومت های دموکراتیک و جمهوری دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که می توانند بسیاری از معادلات درون قدرت را به نفع مردم و شهروندان تغییردهند. این مطبوعات باید دارای چنین ویژگی هایی باشند؛ یعنی ذکر واقعیت ها، نقد و بررسی و ارایه تحلیل های واقع بینانه و روشنگرانه نسبت به مسایل و جریان های موجود کشور، نقد عملکردهای دولت، آگاهی دادن به مردم، ابلاغ افکار عمومی به دولت و اعمال فشار عمومی بر آن. این ویژگی ها باعث می شود تا دولت ها تنها زمانی بتوانند دولتی پاسخگو باشند که مردم از عملکرد آن آگاه باشند؛ آگاهی که جز از طریق رسانههای گروهی از جمله مطبوعات مستقل و غیروابسته به دولت امکانپذیر نیست.مطبوعات و توسعه سیاسی بر روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند. به این صورت که نظام سیاسی توسعه یافته برساخت و کارکرد مطبوعات تاثیر می گذارند و متقابلا مطبوعات نیز به عنوان مجرا و بستر تضارب آرا و عقاید در فراهم کردن گفت وگوی نقادانه، نقش موثری در ایجاد زمینه توسعه سیاسی ایفا می کنند این اهداف در سایه آزادی بیان و آزادی خود مطبوعات قابل دست یابی است؛ آزادی هایی که جوهره جمهوری و دموکراسی محسوب می شود. منظور از آزادی بیان و مطبوعات آن است که هر شهروندی حق اظهار نظر دارد و نیز حق دارد، اظهار نظر خود را مانند دیگران به گوش همگان برساند.

Authors

علیرضا غلامی

کارشناس ارشدحقوق عمومی دانشگاه شیراز

سید مجتبی واعظی

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز