کیفیت زندگی و رابطه آن با اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJSPH-13-1_003

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: امروزه چاقی و اضافه وزن یکی از مشکل ساز ترین امور در جوامع انسانی است.علت اهیت چاقی شیوع بالای آن در جمعیت نوجوانان می باشد. چاقی پیامدهای پزشکی و روانی متعددی بدنبال دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط چاقی و اضافه وزن با کیفیت زندگی می باشد.   روش کار: در نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تعداد ۴۰۰ دختر دبیرستانی انتخاب و پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی sf-۳۶ را تکمیل کردند. وزن و قد به ترتیب با استفاده از ترازوی سکا(دقت ۱۰۰ گرم) و متر نواری غیر قابل ارتجاع نصب شده به دیوار (دقت ۵/۰ سانتیمتر) توسط محقق اندازه گیری شد.   نتایج: ۸/۲۱% از دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاقی بودند. میانگین امتیاز ابعاد سلامت جسمی، محدودیت جسمی، عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی در افراد دارای اضافه وزن و چاقی بطور معنی داری کمتر بود. نارضایتی از تناسب اندام، عدم زندگی با هر دو والد، وضعیت ضعیف اقتصادی و عدم مصرف صبحانه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی پایین بودند.   نتیجه گیری: به علت ارتباط معنی دار " اضافه وزن و چاقی " با ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی و شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در دختران نوجوان توجه به چاقی و اضافه وزن و پیامدهای ناشی از آن ضروری است.

Authors

پریوش نور علیئی

MSc. Student, Department of Nutrition society, Faculty of Nutrition and Diet, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

احمدرضا درستی مطلق

Ph.D. Student, Department of Nutrition society, Faculty of Nutrition and Diet, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سید مصطفی حسینی

Ph.D. Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

جواد کریمی

Ph.D. Assistant Professor, Department of Psychology, School of Literature and Humanity Science, University of Malayer, Malayer, Iran

ریحانه نورعلیئی

BSc. Student, Department of Food Science and Technology, School of agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Baharizade, M., Abdolahi, M.,MohamadpourAhranjani, B. and Zaeri F,۲۰۱۳. Compare the ...
 • Beer, MD., Hofsteenge, CH., Koot, MH., Hirasing, RA., Delemarre-van de ...
 • Bonomi, A.E., Patrick, D.L., Bushnell, D.M. and Martin, M., ۲۰۰۰, ...
 • Darvshpour Khakhaki, A., Abed Saeedi, J., Delavar, A. and SaeedAlzakerin, ...
 • Fontaine, KR. and Barofsky, I., ۲۰۰۱. Obesity and health-related quality ...
 • Ghorbani, A., Ziaee, A., Sadeghi, T. and Asefzade, S., ۲۰۱۲. ...
 • Hosseinzadeh Asl, N.R. and Poursharifi, H., ۲۰۱۱. A comparison of ...
 • Hughes, AR., Farewell, K., Harris, D. and Reilly, JJ., ۲۰۰۷. ...
 • ۴۴Khodaverdi, F., Alhani, F., Kazemnejad, A. and Khodaverdi, Z., ۲۰۱۱. ...
 • Kortt, MA. and Dollery, B., ۲۰۱۱. Association Between Body Mass ...
 • Mohammadpour-Ahranjani, B., Rashidi, A., Karandish, M., Eshraghian, MR. and Kalantari, ...
 • Montazerifar, F., Karajibani, M., Rakhshani, F. and Hashemi, M., ۲۰۰۹. ...
 • Mc Carty, B., ۱۹۹۶. Adolescent nutrition: assessment and management. New ...
 • Moghimi Dehkordi, B., Safaee, A., Vahedi, M., Pour Hosseingholi, MA., ...
 • Montazei, A., Goshtasbi, A. and VahdaniNia, M., ۲۰۰۵. Translation, determination ...
 • Nadeau, K., Kolotkin, RL., Boex, R., Witten, T., McFann, KK. ...
 • Ogden, CL, Carroll, MD., Curtin, LR., Lamb, MM. and Flegal, ...
 • Pinhas-Hamiel, O., Singer, S., Pilpel, N., Fradkin, A., Modan, D. ...
 • Schwimmer, JB., Burwinkle, TM. and Varni, JW, ۲۰۰۳. Health-Related Quality ...
 • Swallen, KC., Reither, EN., Haas, SA. and Meier, AM., ۲۰۰۵. ...
 • Seyed Amini, B., Malek, A. and EbrhimiMamghani, M., ۲۰۱۱. The ...
 • Shamsalizade, N., Mohsenpour, B., Ghaderi, A., Razaee, F. and Delavari, ...
 • Williams, J., Wake, M., Hesketh, K., Maher, E. and Waters, ...
 • Yancy, WS., Olsen, MK., Westman, EC., Bosworth, HB. and Edelman, ...
 • Zeller, MH. and Modi, AC., ۲۰۰۶. Predictors of Health-Related Quality ...
 • Baharizade, M., Abdolahi, M.,MohamadpourAhranjani, B. and Zaeri F,۲۰۱۳. Compare the ...
 • Beer, MD., Hofsteenge, CH., Koot, MH., Hirasing, RA., Delemarre-van de ...
 • Bonomi, A.E., Patrick, D.L., Bushnell, D.M. and Martin, M., ۲۰۰۰, ...
 • Darvshpour Khakhaki, A., Abed Saeedi, J., Delavar, A. and SaeedAlzakerin, ...
 • Fontaine, KR. and Barofsky, I., ۲۰۰۱. Obesity and health-related quality ...
 • Ghorbani, A., Ziaee, A., Sadeghi, T. and Asefzade, S., ۲۰۱۲. ...
 • Hosseinzadeh Asl, N.R. and Poursharifi, H., ۲۰۱۱. A comparison of ...
 • Hughes, AR., Farewell, K., Harris, D. and Reilly, JJ., ۲۰۰۷. ...
 • ۴۴Khodaverdi, F., Alhani, F., Kazemnejad, A. and Khodaverdi, Z., ۲۰۱۱. ...
 • Kortt, MA. and Dollery, B., ۲۰۱۱. Association Between Body Mass ...
 • Mohammadpour-Ahranjani, B., Rashidi, A., Karandish, M., Eshraghian, MR. and Kalantari, ...
 • Montazerifar, F., Karajibani, M., Rakhshani, F. and Hashemi, M., ۲۰۰۹. ...
 • Mc Carty, B., ۱۹۹۶. Adolescent nutrition: assessment and management. New ...
 • Moghimi Dehkordi, B., Safaee, A., Vahedi, M., Pour Hosseingholi, MA., ...
 • Montazei, A., Goshtasbi, A. and VahdaniNia, M., ۲۰۰۵. Translation, determination ...
 • Nadeau, K., Kolotkin, RL., Boex, R., Witten, T., McFann, KK. ...
 • Ogden, CL, Carroll, MD., Curtin, LR., Lamb, MM. and Flegal, ...
 • Pinhas-Hamiel, O., Singer, S., Pilpel, N., Fradkin, A., Modan, D. ...
 • Schwimmer, JB., Burwinkle, TM. and Varni, JW, ۲۰۰۳. Health-Related Quality ...
 • Swallen, KC., Reither, EN., Haas, SA. and Meier, AM., ۲۰۰۵. ...
 • Seyed Amini, B., Malek, A. and EbrhimiMamghani, M., ۲۰۱۱. The ...
 • Shamsalizade, N., Mohsenpour, B., Ghaderi, A., Razaee, F. and Delavari, ...
 • Williams, J., Wake, M., Hesketh, K., Maher, E. and Waters, ...
 • Yancy, WS., Olsen, MK., Westman, EC., Bosworth, HB. and Edelman, ...
 • Zeller, MH. and Modi, AC., ۲۰۰۶. Predictors of Health-Related Quality ...
 • نمایش کامل مراجع