بررسی و ارائه پیشنهاد جهت مکان گزینی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر آبیک، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN11_048

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402

Abstract:

مخاطرات طبیعی از موضوعاتی است که اغلب نقاط جهان به نوعی با آن دست به گریبان هستند. حوادث ومخاطرات طبیعی همواره اثرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها گذاشته اند.شهر آبیک به دلیل قرار گرفتن در بین رشته کوه های البرز، وجود گسل و بافت های فرسوده در برابر مخاطراتطبیعی از جمله زمین لرزه، آسیب پذیر است. در این راستا تحقیق حاضر دو هدف عمده را مد نظر قرار داد: ۱-بررسی مکان گزینی پایگاه های مدیرت بحران درشهر آبیک؛ ۲- مشخص کردن مکان های اولویت دار برایاحداث پایگاه های مدیریت بحران در سطح این شهر. این تحقیق جزء تحقیقات هدف گراست که بعد ازانتخاب معیارها و زیر معیارها و پس از شناسایی شاخص های مدیریت بحران در شهر آبیک، معیارهای موثر درمکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران را شناسایی نمود و برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک ازمعیارها و عناصر موثر در تصمیم، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choiceوزن هر یک از معیارها و عناصر تصمیم، تعیین شد.مقایسه میانگین وزن ۴ معیار اصلی مدیریت بحران نتایج نشان داد میزان رضایت شهروندان از چهار معیار اصلیکم می باشد، سپس با وزن دهی عناصر مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران و ترکیب لایه ها، بهترین مکان هابرای ایجاد آن مشخص شد. از تبدیل لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر و با استفاده از روش Index overlay پنج گزینه به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر آبیک پیشنهاد شد که بر اساس شاخصهای مورد ارزیابی، سه گزینه در قسمتهای شمال شرقی شهر، جنوب شهر و در شمال غربی شهر، موقعیت مناسب تری داشته و به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده است.

Authors

الهام اجلی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، مسئول امور معماری و منظر شهری شهرداری آبیک

علیرضا اجلی

کارشناسی ارشد عمران _ مهندسی و مدیریت ساخت، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ندا اجلی

کارشناس عمران – نقشه برداری، کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد