دیدگاه های معرفت شناختی هجویری در کشف المحجوب درباره ایمان و معرفت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ERFAN-8-31_006

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

در این مقاله آراء هجویری درباره ایمان و معرفت و رابطه میان آنها بررسی می شود.  اما پیش از آن، انسان و جوانب وجودی او و آنچه نزد هجویری اسباب کسب معرفت محسوب است، مورد بررسی قرار  می گیرد.  ضمنا از آنجا که به نظر می رسد بین ایمان و معرفت تفاوت وجود دارد و انسان نوعا برای تحصیل این دو مجهز به اسباب و وسائطی است، لذ ا، پیش از بررسی دو موضوع معرفت و ایمان و رابطه بین آ نها، شناخت این ابزارها در چگونگی کسب معرفت ضروری می نماید. همچنین در این مقاله معلوم می گردد که هجویری به رغم اعتقاد برخی از اندیشمندان و عرفا از قبیل ابن عربی، معرفت را برهانی می داند.  لیکن، به نظر او برهان و استدلال سبب معرفت است نه علت آن.بنابراین، الهام که به نظر او مبنایی قطعی برای تشخیص خطا و صواب نیست نمی تواند راه به معرفت ببرد. با این همه، وحدت وجود را، که نزد اغلب متکلمان و اندیشمندان محل مناقشه بوده است، راهبردی به معرفت و ایمان تلقی می نماید. او علاوه بر اینکه آراء نحله های گوناگون را درباره ایمان بیان می کند، م یکوشد نظری معتدل در این باره اظهار نماید.

Keywords:

epistemology – faith – Hojviri - Kashf ol Mahjub - knowledge , ایمان- کشف المحجوب- معرفت- معرفت شناسی- هجویری

Authors

سید علی قاسم زاده

Associate in Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University of Ghazvin, Ghazvin, Iran.

اسماعیل گلرخ ماسوله

in Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University of Ghazvin, Ghazvin, Iran.