کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست ها و اقدام ها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHYFT-28-70_004

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

بحث کارآفرینی از مباحث مطرح و مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعه کارآفرینی سیاست ها و اقدام های مختلفی اتخاذ کرده اند. در ایران نیز همچون سایر کشورها به این موضوع توجه شده است. با این حال، برای موفقیت هرچه بیشتر، بهره مندی از تجربیات کشورهای پیشرفته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هلند یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان را داراست. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند به رشته تحریر درآمده است و تاکید مقاله بر سه محور روندها، سیاست ها، و اقدام هاست. مطالعه به صورت توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و گردآوری داده ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت های رسمی و اسناد و مدارک مربوط صورت گرفته است. در مقاله حاضر، علاوه بر تشریح سیمای کلی کشور هلند؛ داده های آماری مرتبط با ادراک کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، نیت کارآفرینی و فعالیت کل کارآفرینی مرحله اول؛ به بررسی اقدام های یکی از دانشگاه های برتر کارآفرین در هلند پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفرینی قائل است و سیاست های هلند در زمینه کارآفرینی در چند بخش متمرکز شده است که عبارت اند از: تامین مالی، فناوری و نوآوری، بین المللی سازی، آموزش و ساده سازی مقررات. کارآفرینی در چشم انداز و ماموریت های دانشگاهی تصریح شده و دانشگاه اقدام های ویژه ای در خصوص آموزش کارآفرینی و تعاملات با صنعت انجام داده است.

Authors

مهتاب پورآتشی

استادیار گروه مطالعات تطبیقی د ر آموزش عالی ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران