واکاوی ادله طهارت از حدث در استحاضه قلیله

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEQ-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

در این رساله به واکاوی ادله استحاضه قلیله از حیث طهارت از حدث پرداخته شده است . فقها در خصوص  وظایف مستحاضه قلیله ،نظریات متفاوتی  را مطرح کرده اند . تشخیص استحاضه و  وظایف خاص آن، از  دغدغه های اغلب بانوان است و عموما موجب سختی  روند زندگی شده است و تعین یک خط مشی ساده در جهت تشخیص نوع استحاضه و وظیفه ی مربوطه ، می تواند کمک شایانی به جامعه زنان باشد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با فیش برداری و پردازش اطلاعات به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و هدف نوشتار حاضر واکاوی فقهی و عرفی  نظریات پیرامون این مساله است و در آخر بیان می گردد وضو گرفتن بر قلیله واجب است اما دلیلی بر تغییر پنبه ، نیست هرچند بر اساس قاعده میسور  وبا توجه به  طبع بشری ، عموم زنان و عرف رایج بین زنان که قذارت دم در حال عبادت را شایسته بندگی  ندانند علی الخصوص در نماز اول از صلاتین ، رعایت احتیاط دور از بندگی نباشد در نتیجه  از باب تخفیف نجاست تعویض قطنه مستحب موکد است.

Authors

مریم علیزاده

دانش پژوه مقطع دکتری فقه مقارن، از کشور ایران، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

زهرا قبله

مربی ، دبیر پژوهشی واستاد همکار گروه علمی-تربیتی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی شهیده بنت الهدی