بررسی نقش هویت و تعلق اجتماعی شهروندان در ارتقا سطح پیاده مداری محله مهدی القدم ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC07_186

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

درگذشته شهرها از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده است و پیاده مداری به عنوان اصلی ترین الگوی جابه جایی مردم به شمار می رفته است . همچنین حرکت پیاده دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت شهری داشته است . ولی امروزه به دلیل ماشینی شدن زندگی شهری و سرعت اتومبیل ، از پیاده مداری شهری کاسته شده است . این موضوع پیامدهای بسیاری بر روی برخی از جنبه های زندگی ازجمله سلامت جسم و روح داشته است . که یکی از پیامدهای آن نیز به وجود آمدن شهرهای بی هویت است . هویت شهری با در نظر گرفتن شاخص هایش تنها به هویت تاریخی محدود نیست . هدف از این پژوهش تحلیل رابطه احساس هویت مکان و میل به پیاده مداری می باشد.. که این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ،۲۷۰ نفر را که به صورت تصادفی انتخاب شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند .و در آخر به این نتیجه می رسد که رابطه همبستگی بین این دو متغیر هویت مکان و میل به پیاده مداری برقرار است و هرگاه هویت شهری بیشتری وجود داشته باشد، میزان پیاده روی نیز افزایش می یابد؛ و همچنین متوجه رابطه بین وجود مبلمان مناسب و میل به پیاده مداری شده است .

Authors

علی مصیب زاده

استاد یار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه.

هانیه مکرم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

سوما محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه