بررسی میزان گرایش روستائیان به کشاورزی مکانیزه و عوامل موثر برآن در شهرستان طارم

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOSSI-4-10_004

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1402

Abstract:

بخش کشاورزی در تحکیم پایه­های اقتصادی کشورهای رو به رشد و درحال گذار نقشی اساسی ایفا می­کند و نقش کشاورزی مکانیزه و گرایش به فعالیت­های خدماتی آن در برنامه­ریزی و هدایت کشاورزان در تولید محصولات استراتژیک بسیار مفید و در خور توجه است. در این راستا تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی میزان گرایش روستائیان به کشاورزی مکانیزه و عوامل موثر بر آن در شهرستان طارم»، به اجرا درآمده است. جامعه آماری درتحقیق حاضر عبارتست از روستاییان شهرستان طارم که شغل اکثریت آن­ها کشاورزی است. و ازبین روستاهای شهرستان که بیش از ۱۰۰ روستا می­باشد (۱۰ روستا دربخش مرکزی و ۱۰ روستا در بخش چورزق) تعداد ۲۰ روستا و از این ۲۰ روستا (جامعه آماری ۱۱۰۰۰ نفر)، با توجه به این­که اسامی روستاهای مورد بررسی را برحسب جدول داشتیم و قادربه مصاحبه باکل افراد جامعه نبودیم تعداد ۳۶۲ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی و ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه­که میزان پایایی آن براساس آلفای کرونباخ مقدار ۷۲/. برآورد شده­که جمعا دارای ۶۲ سئوال می­باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است. بر اساس یافته­های تحقیق می­توان چنین نتیجه گرفت که از بین عوامل فردی (سن، جنسیت، تحصیلات، بعد خانوار، وضعیت تاهل، مقدار زمین) تنها (تحصیلات ) با متغیر وابسته (گرایش به کشاورزی مکانیزه) رابطه معنادار دارد. و هم­چنین بین عوامل مستقل (میزان آگاهی کشاورزان، میزان رضایت ازسازمان جهاد کشاورزی) با متغیروابسته (گرایش به­کشاورزی مکانیزه) رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه­های موردنظر در این مورد تاییدمی­شود و درخصوص نتیجه­گیری کلی این­که اکثریت حجم نمونه تحقیق دارای گرایش به کشاورزی مکانیزه بالایی می­باشند.

Authors

جعفر ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال؛ گروه علوم اجتماعی، خلخال- ایران.

مجید محمدی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، مدرس دانشگاه پیام نور طارم- ایران (نویسنده مسئول).

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الماسی، م. )۱۳۷۸). اصول مکانیزاسیون کشاورزی. قم: انتشارات حضرت معصومه ...
 • ازکیا، م. (۱۳۸۷). جامعه­شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. ...
 • رفیع­پور، ف. (۱۳۷۲). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. ...
 • ساعتچی، م. (۱۳۸۰). روانشناسی کار. تهران: موسسه نشر ویرایش ...
 • سلطانی، ش. (۱۳۸۳). اهمیت و کاربرد ترویج کشاورزی.ماهنامهجهاد، شماره ۲ ...
 • صارمی، ع؛ و دیگری. (۱۳۷۵). بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر ...
 • قاسمی، ش. (۱۳۸۲) .نابرابری درآمدی: اندازه، دلایل و اثرات آن ...
 • ملک­محمدی، ا. (۱۳۸۳). ترویجوآموزش کشاورزیومنابعطبیعی. (جلد اول)، تهران: مرکز نشر ...
 • نوروزی، ا. (۱۳۸۵). عوامل موثر بر پذیرش آبیاری بارانی در ...
 • هوی و میکسل. (۱۳۷۰). تئوری تحقیق و عمل در مدیریت ...
 • نمایش کامل مراجع