بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOSSI-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

چکیده هدف اصلی در این مقاله تعیین رابطه تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت زندگی کاری آنان در بیمارستان شهید مدنی تبریز می­باشد. کیفیت زندگی کاری نمایان­کننده نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس مالکیت، خودکفایی و عزت نفس می­کنند. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان باشد. کیفیت زندگی در اندیشه دورکهایم، معلول مکانیسم­های معین و عوامل اجتماعی مشخص می­باشند در نظریه وی کیفیت زندگی تابع نوع و شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق فوق کلیه کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز می­باشند در سال ۱۳۸۹ برابر ۱۲۰۰ نفر گزارش شده و از این تعداد حدود ۳۸۴ نفر از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده­ها و با استفاده از پرسشنامه ۲۴ سئوالی تعهد سازمانی «آلن و مایر» و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (۴۰ سوالی) جمع­ آوری گردید. و این تحقیق یک مطالعه کاربردی و توصیفی می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد و از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی­تست استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد و بین تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری با کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد و تعهد سازمانی کارکنان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است ولی تعهد سازمانی کارکنان براساس میزان تحصیلات معنی­دار نیست.

Authors

صمد عابدینی

عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.

علی اسمعیل زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جزایری، س، ز و همکاران. (۱۳۸۵)، بررسی روابط ساده و ...
 • حسینی، م، س و دیگران. (۱۳۸۸)،رابطهبینکیفیتزندگیکاریوتعهدسازمانیکارکنانادارهکلتربیتبدنیاستاناصفهان. نشریه مدیریت ورزشی، شماره ...
 • داودی، س، م، ر. (۱۳۷۷)، بررسی کیفیت زندگی کاری بر ...
 • رابینز، ا، پ. (۱۳۷۴)، مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: ع، پارسائیان ...
 • رنجبریان، ب. (۱۳۷۵)، تعهد سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و ...
 • رودکی، م. (۱۳۸۷)، تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری. پایان­نامه کارشناسی ...
 • ساروقی، ا. (۱۳۷۵)، تعهد سازمانی و رابطهآن با تمایل به ...
 • طراوایان، م. (۱۳۸۵)، ابعاد تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر ...
 • کامدیده، ع. (۱۳۸۱)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ...
 • نیرویی، م. (۱۳۸۲)، بررسی رابطه نظام ارزشی و کیفیت زندگی ...
 • Akdere, M. (۲۰۰۶), Improving quality if worklife implications for human ...
 • Brown, R. (۲۰۰۳), Organizational commitment in perspective: Reconfiguring the multidimensional ...
 • Culverson, E. (۲۰۰۲), Exploring organizational commitment following change. A case ...
 • Filippo, E, B. (۱۹۹۸), Personnel management. McGraw-Hill Publishing ...
 • Mayer, R.C & Schoorman, D.F. (۱۹۹۸), Differentiating antecedents of organizational ...
 • Salancik, G.R. (۱۹۹۷), Commitmentt and control of organizational behavior. New ...
 • Schermerhorn. J.r, Hunt. J, Osborn. R,N, (۱۹۹۸), Basic organizational behavior. ...
 • Shareef, R. (۱۹۹۰), QWL Programs Facilitate Change. Personnel Journal, ۶۹, ...
 • نمایش کامل مراجع