CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر نانوسیلور در کاهش آلودگی باکتریایی درونی و زنده مانی ریزنمونه های گردو ایرانی در شرایط درون شیشه ای

عنوان مقاله: تاثیر نانوسیلور در کاهش آلودگی باکتریایی درونی و زنده مانی ریزنمونه های گردو ایرانی در شرایط درون شیشه ای
شناسه ملی مقاله: BAGHBANI07_092
منتشر شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه غارتی - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج- دانشگاه زنجان،
رضا ضرغامی - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
محمد اسماعیل امیری - دانشگاه زنجان
کوروش وحدتی - پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
مهمترین گونه گردو، گردوی ایرانی (Juglans regia L) است. این گونه در بسیاری از کشورها کشت می گردد و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است. روش تکثیر این گونه از طریق بذر و پیوند می باشد و در سالهای اخیر تکثیر از طریق کشت بافت توسعه بیشتری یافته است. مسئله اصلی که با تولید درون شیشه ای مواد بالغ گردو در ارتباط است آلودگیهای قارچی و باکتریایی داخلی است که در مرحله استقرار تک گره های کشت شد وجود دارد. نانوسیلور بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در بین نانو ذرات از خود نشان داده است، به طوری که امروزه مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است . بر این اساس استفاده از نانوسیلور در چهار غلظت (125ppm و 100 و 75 و 0 ) و چهار تکرار در زمان مساوی به صورت غوطه وری تک گره ها درقالب طرح کاملاتصادفی انجام شد. در بین غلظت های متفاوت نانوسیلور از نظر کنترل آلودگی باکتریایی داخلی و زنده مانی جوانه های گردو بهترین غلظت 75ppm بود که در سطح 5% اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها داشت ولی از نظر کنترل آلودگی قارچی اختلاف معنی داری بین غلظت های نانوسیلور و شاهد وجود نداشت.

کلمات کلیدی:
نانوسیلور ، آلودگی قارچی ، آلودگی باکتریایی ، زنده مانی جوانه ها ، تک گره های گردو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/173969/