مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک‎های MADM

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMJT-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

ارزیابی ریسک از قسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم می کند. در روش کلاسیک ماتریس احتمال - اثر ریسک، ارزیابی ریسک تنها بر اساس دو مولفه اصلی احتمال رخداد و میزان اثر ریسک انجام می شودکه نتایج معتبری به دست نمی دهند. در این پژوهش مجموعه نسبتا کاملی از معیارها جهت استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه معرفی و ریسک های مرتبط با عملیات تونل سازی سد سیمره در جنوب غرب ایران ارزیابی و رتبه-بندی شده است. نظرات خبرگان در قالب چندین گروه با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی جمع‎آوری شده است. جهت تعیین رتبه ریسک ها از روش های تخصیص خطی، شباهت به گزینه ایده آل و مجموع وزین ساده استفاده شده است. در نهایت جهت نیل به یک رتبه بندی واحد، روش های و تلفیق و ادغام به کار گرفته شده اند. ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی و تعهدات ضمانت ها به ترتیب بیشترین و کمترین رتبه ریسک را به خود اختصاص می دهند

Keywords:

ارزیابی ریسک , تخصیص خطی , تصمیم گیری چند شاخصه , تونل سازی. , شباهت به گزینه ایده آل , مجموع وزین ساده

Authors

احمد صیادی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمد حیاتی

داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود منجزی

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران