راهبرد ایجاد منطقه شهری و تخصصی شدن شهرهای مرزی به منظور کاهش آسیب های ناشی از تهاجم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MARZJRL01_003

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

مناطق مرزی کشور در هنگام وقوع جنگ در معرض آسیب های ناشی از تهاجم می باشند. ایجاد امنیت و کاهش آسیب های ناشی از تهاجم در مناطق مرزی کشور نیازمند ماندگاری و افزایش جمعیت شهرهای منطقه است که نیازمند توسعه فعالیت های اقتصادی و فعال نمودن شبکه های راههای منطقه است . از طریق به کارگیری راهبرد منطقه شهری و ایجاد شهرهای تخصصی در مناطق مرزی، مجموعه ای از شهرهای به هم وابسته شکل خواهد گرفت که به همراه افزایش امنیت شهرهای منطقه به تامین امنیت در شبکه راههای بین شهری کمک زیادی خواهد نمود. در این مقاله روش تحقیق کتابخانه ای است و از آمارهای جمعیتی سرشماری سالهای ۷۵، ۸۵ و ۹۵ بهره برده شده است و با استفاده از تحلیل های فضایی نرم افزار ArcGIS از طریق تحلیل رگرسیون فضایی ، تراکم کرنل ، میانگین و میانه پراکندگی فضایی جمعیت به تحلیل روندهای فضایی و ارائه الگوی پیشنهادی پرداخته شده است . تحلیل پراکندگی جمعیت نشان می دهد که رشد جمعیت در محور مرکزی زاهدان - میر جاوه بیشتر از سایر بخش های منطقه است اما علیرغم کاهش جمعیت روستایی میانگین و میانه پراکندگی فضایی در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر زاهدان حفظ شده است . در الگوی پیشنهادی به منظور تشکیل یک منطقه شهری کارآمد متناسب با استقرار شهر زاهدان در مرز، بر اساس توزیع فضایی رشد جمعیت ، گسست پراکندگی نقاط و میانگین فضایی پراکندگی جمعیت ، سه شهر وابسته به شهر زاهدان شامل شهرهای تخصصی تجاری، صنعتی و پشتیبان (معین ) پیشنهاد گردیده است .

Authors

سیدعباس رجایی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، تهران، ایران

حسین منصوریان

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، تهران، ایران

محمود عدالتی رنجبر

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، تهران، ایران