خوش بینی از منظر اسلام و روانشناسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_048

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

خوش بینی به عنوان یک صفت پسندیده در دنیای امروز نقش مهمی در افزایش تاب آوری افراد در مواجهه با بحران ها و فراز و نشیب هایزندگی دارد. همچنین خوش بینی یکی از پیش شرط های ضروری برای رسیدن به سازگاری روانشناختی است و نه تنها تفاوت های فردی درسازگاری را توجیه می کند بلکه بر نحوه مقابله فرد با رویدادها و وقایع زندگی نیز موثراست. لذا با توجه به نقش مهم خوش بینی در زندگی،هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و پیامدهای خوش بینی از منظر قرآن و روانشناسی است.

Authors

مرضیه ملکیها

استاد، گروه مشاوره،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم