برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی ومحدودیت ظرفیت

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,899

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC04_029

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385

Abstract:

تعیین اندازه دسته در حالت چند محصولی، چند دوره ای با هزینه آماده سازی، در حالت فروش از دست رفته و تقاضای احتمالی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است . یک روش برای رسیدن به جوابهای نزدیک به بهینه ارائه شده است . شرایطی که روش به جواب بهینه می رسد، نیزمشخص شده است . در روش ارائه شده ابتدا با حل یک مدل خطی شده با متغیرهای صفر و یک، به نام PD ، که تقریبی از مدل احتمالی مسئله است، دوره هایی که در آنها آماده سازی و تولید انجام می شوند بدست می آید . سپس با استفاده از روش ارائه شده در مدل بدون هزینه آماده سازی، جواب مقادیر تولید بهبود پیدا می کند . اگر مدل PD دوره های آماده سازی و تولید بهینه را بدست آورد، جواب بهینه مسئله بدست می آید .

Keywords:

برنامه ریزی تولید , تقاضای احتمالی , تعیین اندازه دسته تولیدچندمحصولی

Authors

مهدی بیجاری

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

رسول حجی

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف